Hjem » Islamisk viden » De fem søjler

De fem søjler – siden er under opbygning.

Trosbekendelsen – Shahādah

De fem søjler

Den islamiske tro består af accept og bekræftelse af alt det som Profeten Muḥammad (må Allāhs fred og velsignelser være med ham) har bragt. Det er grundlaget som hele islam er funderet på.

Trosbekendelsen forkynder troen på én Gud (Allāh) og Profeten Muḥammad (må Allāhs fred og velsignelser være med ham) som Allāhs Profet og budbringer. Det at fremsige trosbekendelsen foran mindst to muslimske vidner, er en officiel erklæring om at man er muslim. Det er vigtigt at du træffer dit valg på baggrund af din egen overbevisning, og ikke for at gøre andre mennesker tilfredse, eller at opnå nogle verdslige goder derved eksempelvis.

Det er et krav at du er ved dine sansers fulde fem (dvs. ikke beruset eller mentalt forstyrret), derudover er det et krav at der ikke er tale om tvang og at du er kønsmoden (dvs. at du er kommet i puberteten). Børn og mentalt forstyrrede personer, bliver ikke stillet til regnskab for deres handlinger.

Inden du konverterer (eller som det første efterfølgende) skal du tage det rituelle bad (ghusl) for at du er rituelt ren.

En muslim bekender sin tro ved at ytre følgende ord:

Ash hadu al-lā ilāha illa Llāhu waḥdahū lā sharīka lah, wa ash hadu anna Muḥammadan ‘abduhū wa Rasūluh

Dansk oversættelse:

Jeg bevidner, at der ikke findes andre guder end Allāh alene; Han har ingen partnere. Og jeg bevidner, at Profeten Muḥammad (må Allāhs fred og velsignelser være med ham) er Allāhs Sendebud.

Når du har ytret denne trosbekendelse, så bekræfter du at du tror på at Koranen er Allāhs ord, at du tror på alt hvad Profeten Muḥammad (må Allāhs fred og velsignelser være med ham) er kommet med, og at du herudover vil søge vejledning i Profeten Muḥammads sædvane (sunnah), og praktisere denne.

Når du har ytret trosbekendelsen er du muslim. Stort tillykke og velkommen til islam!

Bønnen – Ṣalāh

Bønnen er den anden af islams fem søjler, og samtidigt også den mest vigtige af muslimernes pligter.

Bønnen udføres fem gange dagligt, på forskellige tidspunkter der fastlægges ud fra solens position. De fem daglige bønner, er obligatoriske tilbedelseshandlinger, som har til formål at mennesket skal ihukomme Allāh og udtrykke tak overfor Ham.

Lær at bede bønnen

  1. Morgenbønnen (fajr)
  2. Middagsbønnen (ẓuhr)
  3. Eftermiddagsbønnen (’aṣr)
  4. Aftenbønnen (maghrib)
  5. Natbønnen (ʿshā’)

Bønnen består af nogle bestemte handlinger, udført på en specifik måde.

Ønsker at du lære at bede den obligatoriske bøn, så kontakt os for at lave en aftale.

Almissen – Zakāh

Zakāh

 Tekst er på vej!

 

 

Fasten – Ṣawm

 Tekst er på vej!

Pilgrimsrejsen – Ḥajj

Pilgrimsrejsen - Ḥajj Tekst er på vej!